Wie zijn wij?

Fianne Faber

Om beter te worden, hoef je niet ziek te zijn

Ik geloof in de ‘lerende mens’. Ik heb zelf in mijn werkende bestaan een omslag gemaakt van de ‘falende’ mens naar de ‘lerende’ mens. En dat is een hemelsbreed verschil. Ik kon bevriezen als ik ‘fouten’ maakte. En nu kan ik zelfs met plezier naar mijn fouten kijken , omdat ik besef dat dit een kans is om te leren. Ik weet dit niet alleen met mijn hoofd, maar kan het nu ook daadwerkelijk zo vóelen. En daar zit het echte werk: het verschil tussen weten en voelen.

Inmiddels heb ik geleerd dat ik niet de enige ben die hiermee worstelt. En als je je hierin herkent, wil ik je graag meenemen in het proces van falen naar leren. En als je het bij jezelf beter kan, merk je ook dat je milder naar de ‘falende’ mensen om je heen kan kijken.

Hiernaast vind ik het belangrijk om een probleem van verschillende kanten te kunnen benaderen. Daarom heb ik me geschoold in een verscheidenheid aan methodieken en theoriën.

Zo kan ik het best bij jou en jouw situatie aansluiten, net wat nodig is. 

Annemarie Janssen

leer in vrijheid je eigen pad ontdekken en keuzes maken

Het is me niet altijd meegevallen om mijn eigen pad te vinden. Soms wist ik niet eens meer wat ik wilde en had ik niet in de gaten dát ik keuzes kón maken. Ik zag ze niet eens.

Ik voelde me gevangen en verlangde naar vrijheid. Maar, ik wilde me ook steeds ‘vasthouden’ aan bekende paden. Die neiging heeft me behoorlijk in de weg gezeten. Uiteindelijk is het me toch gelukt om mezelf te laten ‘verdwalen’. Dat heeft me de ruimte gegeven om te ontdekken wat werkelijk belangrijk voor mij is. Hierdoor kan ik veel beter mijn keuzes maken.

Als (team)coach en opsteller is dit het proces waarin ik je graag wil meenemen, zodat ook jij meer ruimte voelt en betere keuzes kunt maken.

Als je weet wat je vasthoudt, kun je beter kijken naar wat er binnen én buiten je is. Je ontdekt je eigen vrijheid.

Samen

Erkennen van wat je (eigenlijk) niet wil zien,
is al een hele vooruitgang

En daar zijn wij ook in onze samenwerking op bedacht. Juist kijken naar wat lastig voelt en dat met elkaar delen, maakt ons een ijzersterk team.

We werken met elkaar samen op de manier dit we ook dolgraag willen doorgeven aan onze klanten: we bevragen elkaar met oprechte belangstelling, luisteren zonder veroordeling.

We spiegelen elkaar en dagen elkaar uit om beste naar boven te laten komen. We vullen elkaar aan als dat nodig is en we nemen de ruimte om anders te mogen zijn.

Op deze manier, door te verbinden, vergroten we onze invloed op onszelf, onze klanten en het resultaat van onze inspanningen.

aangesloten bij

CRKBO

We zijn een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. We zijn ook ingeschreven in het docentenregister.

Het officiële kwaliteitskeurmerk geeft aan dat CCT aan alle gestelde kwaliteitscriteria voldoet.

Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) heeft hiervoor een uitgebreide audit afgenomen.

Tijdens de audit zijn aspecten getoetst zoals administratieve organisatie, kwaliteitseisen voor cursussen, didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van de trainer en bijscholing, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures, etc.

Door aan de kwaliteitseisen te voldoen is vastgesteld dat klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Door middel van CRKBO-erkenning is het mogelijk trainingen vrij van btw aan te bieden.

StiR

We zijn aangesloten bij Stichting Registratie (StiR). Dit is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers van professioneel begeleiders, zoals coaches, teamcoaches, organisatiecoaches en supervisoren, beheert.

StiR streeft naar hoogwaardige kwaliteit van professioneel begeleiders (coaches) en opleiders in Nederland. Registratie en herregistratie bij StiR vindt uitsluitend plaats op basis van gepaste kwaliteitsnormen.

StiR draagt zo in belangrijke mate bij aan de zichtbaarheid en profilering van uitsluitend kwalitatief hoogwaardige professioneel begeleiders (coaches) en opleiders.

Zij wil maximale transparantie bieden aan de klant door in te staan voor de kwaliteit van bij StiR geregistreerde begeleiders (coaches) en opleiders.

Om in aanmerking te komen voor opname in het register moet een professioneel begeleider een StiR erkende opleiding hebben gevolgd en conform de gedragscode  werken.

Develhub

We zijn lid van de Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in ontwikkelen en opleiden (Develhub) en handelt naar de inhoud en geest van de beroepscode.

Develhub is de beroepsvereniging voor het vakgebied van Human Resource Development (HRD). In dit netwerk staan opleiden, ontwikkelen, leren en presteren in arbeidsorganisaties centraal.

Samen met een levendig netwerk van bijna 2.000 professionals, zorgt Develhub voor professionalisering van het vakgebied.

Develhub kent de laatste trends en actuele thema’s die binnen HRD spelen. Daardoor is Develhub een vanzelfsprekende gesprekspartner voor bedrijven, wetenschap en overheid.

Het Develhub-lid dient in de uitoefening van haar/zijn beroep te handelen naar de inhoud en geest van de beroepscode. De code heeft voor alle leden van Develhub volledig bindende kracht.

Ecoachpro

Een professionele coach of counsellor die voldoet aan de normen van de gestelde competenties om effectief online begeleiding uit te voeren en toe te passen, kan worden opgenomen in het internationale eCoach & eCounselor Register.

Mensen online begeleiden is een beroep waar specifieke kennis en vaardigheden voor zijn vereist. De professionele counselor of coach is opgeleid om zowel blended als volledig online coachingprogramma’s te ontwerpen en te superviseren.

De professionele coach weet hoe het ABC-model en de eCP-methodologie (en/of andere goedgekeurde methodologie) adequaat kunnen worden geïntegreerd in hun dagelijkse coachingpraktijk en kan werken met een veilige en beveiligde online coachingomgeving.

De eSenior heeft online coachingprogramma’s onder supervisie uitgevoerd en ontwikkelt zichzelf continu door deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten.

Wil je ervaren hoe we werken?

Neem vandaag nog contact

met ons op voor een

gratis online kennismakingssessie

We kijken uit naar je bericht!